Vores læreplaner ser således ud


Barnets alsidige personlige udvikling:
 • Styrke barnets positive selvopfattelse
 • Lære barnet at sige til og fra.
 • Barnet lærer at respektere andres mening, og at kunne klare modstand og ændringer i hverdagen.

Sociale kompetencer:
 • At børnene lærer at navigere og blive aktive i de forskellige fællesskaber.
 • At børnene får venner.
 • At barnet kan hjælpe sig selv og andre.
 • At barnet lærer at være ansvarlig overfor egne og andres ting.

Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Barnet lærer gamle og nye sange/sanglege, drama – og rytmikforløb.
 • Barnet lærer at arbejde med forskellige materialer og lærer derved at udtrykke sig på mangfoldige måder.

Sprog:
 • At opmuntre barnet til at lege med sproget.
 • At barnet kan udtrykke sig varieret og få et udvidet ordforrå
 • At barnet kan forstå en kollektiv beske
 • At tilgodese kognitive områder bl.a. hukommelse, forestillingsevne og begrebsudvikling.

Naturen og naturfænomener:
 • Barnet lærer om de forskellige årstider.
 • Barnet får forskellige naturoplevelser og dermed viden om naturen.
 • Barnet lærer at passe på naturen.

Krop og bevægelse:
 • At få pulsen op.
 • At blive kropsbevidst.
 • At barnet føler sig tryg i en stor gruppe med fysisk aktivitet.
   V.5.6s-4-233091 
Om Blæksprutten Indkøring Priser og info Praktiske oplysninger Læreplaner Sygdom Personalet